HUIZEWALDEN

USE CASE

Uitwerken en coördinatie functiekaarten

Organisatie:

Huize Walden is een warme zorgorganisatie voor personen met een zorgvraag. Met onze ligging in de schaduw van de abdij van Westmalle bieden we een uitgebreid aanbod van kwalitatieve zorg op maat aan.  Voor Huize Walden werd er een project opgestart om functiekaarten uit te werken.

Uitdaging:

In het kader van de verdere groei van onze organisatie vonden wij het belangrijk om voor de verschillende functies functiekaarten op te maken. We wilden op die manier zowel voor de organisatie als voor de medewerkers meer richting, houvast & duidelijkheid creëren. Doordat dit voor ons een belangrijk item binnen ons personeelsbeleid vormt en anderzijds expertise en tijd vraagt hebben we hiervoor de hulp van attendo ingeschakeld.

Traject:

Attendo heeft het project van a tot z gecoördineerd, uitgewerkt en geïmplementeerd. Concreet hebben we door middel van een intakegesprek het hele project in kaart gebracht en samen een stappenplan uitgewerkt. Door een duidelijk beeld te schetsen van het doel van de functie, de verantwoordelijkheden, alsook de verwachtingen op het vlak van functie-inhoud en competenties gaf dit ons extra inzichten en mogelijkheden. Doorheen dit traject kregen de medewerkers en leidinggevenden eveneens de mogelijkheid om te participeren, waardoor de betrokkenheid groot was en het resultaat gedragen werd.

Resultaat:

Het project heeft voor ons een positief resultaat opgeleverd. Zowel voor de medewerkers als leidinggevenden bieden de functiekaarten houvast, inzicht en transparantie. Ze vormen de leidraad voor interne loopbaangesprekken, coaching, persoonlijke groeitrajecten & samenwerking. Ontwikkelingsnoden kunnen nu duidelijk in kaart gebracht worden en indien nodig kunnen er bijsturingstrajecten worden opgestart. Ook bij interne en externe sollicitatieprocedures worden de functiekaarten ingezet. Het biedt zowel voor de organisatie als de kandidaat duidelijk inzichten op het vlak van een mogelijke match. Eens de kandidaat is gestart zorgt de functiekaart eveneens voor een efficiënt en transparant opvolgbeleid tussen werkgever en werknemer. Kortom het vereenvoudigt heel wat gesprekken, processen en communicatie en het zorgt ervoor dat wij als organisatie verder kunnen groeien op het vlak van potentieel- en talentontwikkeling.

Attendo:

Attendo is voor ons een professionele, aangename, kwalitatieve & betrouwbare partner. Door middel van hun persoonlijke aanpak hebben zij onze visie, waarden en cultuur heel goed aangevoeld en hebben zij dit kunnen meenemen doorheen het hele traject. Hierdoor hadden de verschillende stakeholders op elk moment het nodige vertrouwen en werd de nodige veiligheid gecreëerd om in alle transparantie zaken uit te spreken, pijnpunten bloot te leggen en samen stappen te zetten naar een duurzame toekomst.

De opdrachtgever

 

 

– Contact: Ann De Schutter
– Sector: Zorg
– Locatie: Westmalle

Ook interessant voor jou

Use case Nutriquine

We worden steeds professioneler ook op HR vlak, als management zijn we ons ook echt bewust van het menselijk kapitaal en ik vond het daarom noodzakelijk om ook als team bedrijfswaarden te gaan definiëren.

Use Case Aveve

Als zelfstandig zaakvoerder van de Aveve plus winkel in Herentals heb ik Attendo ingeschakeld om in kaart te brengen hoe de samenwerking en de communicatie tussen mijn medewerkers onderling verloopt.   

Profielen & competenties

Vaak zorgt onduidelijkheid in verantwoordelijkheden voor onnodige frustraties en een inefficiënte manier van werken. Het is belangrijk om functies op elkaar af te stemmen en zo inzicht te creëren.