Assessment center

Inzicht in kennis & kunde

Ons aanbod

individueel assessment

Individueel assessment

Talenten ten volle kunnen inzetten creëert extra motivatie en duurzame groei. Inzicht in de (eigen) talenten, ontwikkelpunten en potentieel vormen hierbij de basis. In welke mate is er een match tussen de talenten, de rol en de organisatie? In welke mate is er nog groeipotentieel?

team assessment

Team assessment

Samenwerken is complex, enerzijds werkt het stimulerend anderzijds zorgt het soms voor conflict. Een succesvol team maakt optimaal gebruik van de beschikbare talenten, zet sterktes in, tackelt valkuilen en creëert vertrouwen. Inzicht in dit alles start bij een teamassessment.

organisatiescan

Organisatiescan

Wanneer je als organisatie doelen vooropstelt is het belangrijk te weten waar je op vandaag staat. Een organisatiescan vormt een heldere analyse van de huidige situatie waar je meteen mee aan de slag kan. Door de analyse af te zetten ten opzichte van de gewenste situatie kunnen concrete verandertrajecten worden uitgerold.