Leidinggeven

Authentiek en persoonlijk leiderschap

Meer dan ooit is er nood aan echtheid, oprechtheid en puurheid. In een snel veranderende omgeving hebben mensen nood aan houvast en authentiek leiderschap.  Ze willen geïnspireerd en gemotiveerd worden met respect voor de eigen waarden. Als leidinggevende vraagt dit een goede balans tussen (inter)persoonlijke, ecologische, economische en maatschappelijke belangen.


Leidinggeven

De persoon achter de leidinggevende

In interactie met anderen kom je altijd jezelf tegen. Jezelf zijn en blijven in jouw rol leidinggevende is dan ook één van de grootste uitdagingen. Het vraagt durf, zelfreflectie en zelfrelativering en vormt de basis voor autenthiek leiderschap.

Focus op ontwikkeling

Inzicht in je eigen stertkes en valkuilen. Jezelf op de zijlijn durven zetten om anderen te doen groeien. Een goed evenwicht vinden tussen inspireren, motiveren en loslaten. Gemeenschappelijke waarden creëren. Durven vertrouwen om samen stappen te zetten.

Hoe gaan we te werk?

Integratie

Bij de coördinatie en implementatie van een leiderschapstraject zorgen we voor een geleidelijke integratie met respect voor team en organisatie. Een blended learning traject waarbij theorie en praktijk, online en offline, individueel en team naadloos op elkaar aansluiten.

Gemeenschappelijke waarden

Om ervoor te zorgen dat het traject door het team wordt gedragen vertrekken we steeds vanuit een waardengedreven insteek. We hebben hierbij aandacht voor de persoonlijke waarden en de waarden van de organisatie en bouwen het traject hierrond op.

One team

Samenwerken draait om complementariteit. Verschillende personen en specialismes samen, vertrouwen in zichzelf en in de ander en een duidelijk doel voor ogen kunnen buitengewone resultaten opleveren. We brengen inzicht in het team potentieel en dit doen we samen, one team.

Wat zijn de mogelijkheden?

Traject op maat

Wanneer we een leiderschapstraject uitwerken, vertrekken we steeds vanuit het DNA van de organisatie, waarbij we de cultuur en waarden van de organisatie mee integreren. Daarnaast zetten we in op betrokkenheid en een persoonlijke aanpak. We beperken ons dan ook niet op enkel gefundeerde theoretische modellen, maar integreren eveneens concrete cases van de werkvloer. Samen met de deelnemers bouwen we de fundamenten voor de toekomst, waarbij kennisdeling en interactie centraal staan. 


leiding geven
leiding geven

Wat kan je verwachten?

Kwalitatieve, pragmatische aanpak

Hoewel we vaak vol enthousiasme het nieuw aangeleerde in de praktijk willen omzetten, vervallen we nog te vaak in oude gewoontes. Om dit op te vangen, zorgen we voor een blended learning traject waarbij meerdere contactmomenten, leermogelijkheden en feedbackmomenten op een flexibele en praktijkgerichte manier worden ingezet.

Inzicht creëren

Inzicht vormt een belangrijk onderdeel bij ontwikkeling. Het herkennen en erkennen van opportuniteiten en valkuilen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het leiderschapstraject. We begeleiden managers om vanuit een helder eigenbeeld en teambeeld duurzame groei te stimuleren.

Ook interessant voor jou

Coaching

Coaching is een krachtige manier om ontwikkeling te stimuleren. Het is een  traject waarbij de coachee de richting bepaalt en de coach het proces faciliteert. Coaching zorgt voor inzichten en vergroot je het potentieel.

Strategie & beleid

Het is essentieel om als bedrijf of afdeling na te denken over de toekomst en hierbij de huidige manier van werken te challengen. Stap uit de bestaande referentiekaders en maak de volgende stap.

Training

Bekijk ons volledig aanbod van trainingen en workshops.  Iedere training kan zowel op locatie als inhouse op jouw bedrijf georganiseerd worden.  Wij voegen op regelmatige tijdstippen nieuwe trainingen toe.