Functieprofielen & competentieprofielen

Waardevol onderdeel van het HR beleid

Vaak zorgt onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden voor onnodige frustraties en een inefficiënte manier van werken. Het is belangrijk functies voldoende op elkaar af te stemmen en verantwoordelijkheden op een transparante manier toe te bedelen. Dat kan door het installeren van functieprofielen en competentieprofielen


profielen en competenties

Basis voor interne communicatie

Concreet uitgewerkte functieprofielen en een gedegen competentiewoordenboek zorgen ervoor dat medewerkers dezelfde taal spreken. Eenduidige communicatie zorgt voor erkenning en begrip, het draagt bij aan een betere samenwerking.

Verantwoordelijkheden in kaart gebracht

Functieprofielen en competentieprofielen geven duidelijkheid en geven aan wat er van medewerkers wordt verwacht: Welke verantwoordelijkheden vallen onder welke functie? Welke competenties zijn hiervoor nodig? En hoe kan men nog verder groeien in een bepaalde rol?

Hoe gaan we te werk?

Intake en stappenplan

Op basis van een intakegesprek met de verschillende betrokken partijen wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierbij worden de verschillende fases concreet uitgerold en een timeframe voor het volledige project vastgelegd.

Interviews & workshops

Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun ideeën en indrukken mee te geven. Op basis van interviews en workshops worden de verschillende functies doorlopen. Met de verzamelde input & feedback worden functieprofielen en competentiewoordenboeken opgemaakt.

Communicatie & implementatie

Na de opmaak van de functieprofielen en het competentiewoordenboek worden deze geleidelijk doorheen de organisatie uitgerold waarbij een transparante aanpak centraal staat. Daarnaast is het belangrijk dat het resultaat up- to-date gehouden wordt en mee evolueert met de organisatie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Uitwerking functieprofielen

Bij de opmaak van de functieprofielen creëren we een rode draad en transparantie doorheen de organisatie. Hierdoor sluiten de verschillende functies mooi op elkaar aan, wordt de meerwaarde van elke functie duidelijk in de verf gezet en ontstaat er synergie tussen de verschillende functies onderling. Een totaalproject waarin de verschillende medewerkers betrokken worden.

Opmaak competentiewoordenboek

Door middel van interviews en workshops wordt er –op maat van de organisatie- een competentiewoordenboek uitgewerkt. Het is een verzameling van alle competenties die voor de organisatie van belang zijn, waarbij de focus per functie kan variëren. Het zorgt eveneens voor een gemeenschappelijke en duidelijke taal binnen de organisatie.

profielen en competenties
profielen en competenties

Wat kan je verwachten?

Duidelijke richting & kader

Medewerkers hebben nood aan een duidelijk kader. Wanneer er geen duidelijkheid is over taken en verantwoordelijkheden, lopen medewerkers op de toppen van hun tenen. Dit leidt tot frustraties en zorgt voor stress. Functieprofielen en competenties creëren duidelijkheid en geven richting. Ze vormen de basis voor een positieve feedbackcultuur.

Betrokkenheid en gedragen resultaat 

Doordat de verschillende medewerkers mee kunnen bouwen aan de toekomst, hun bezorgdheden kunnen uiten en hun bijdrage in de verf mogen zetten, groeit de betrokkenheid. Het zorgt voor gelijkwaardigheid en een gevoel van samenhorigheid, waardoor het resultaat gedragen wordt.

Ook interessant voor jou

Functioneren & motiveren

Een overzicht van onze specifieke HR oplossingen die het functioneren en de motivatie van medewerkers een nieuwe boost geven.  We maken dit concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Retentie & engagement

Het motiveren van medewerkers vraagt maatwerk. Elke medewerker is verschillend, elke medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Weten wie jou medewekers zijn en wat hen motiveert is essentieel.

Re-integratie

Een re-integratietraject is erg persoonlijk. Iedereen heeft andere behoeften en herstelt op een andere manier. Bij een re-integratie is er eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever.