Functioneren & motiveren

Medewerkers motiveren en stimuleren

Ons aanbod

profielen en competenties

Profielen & competenties

Vaak zorgt onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden voor onnodige frustraties en een inefficiënte manier van werken. Het is belangrijk functies voldoende op elkaar af te stemmen en verantwoordelijkheden op een transparante manier toe te bedelen.

retentie en engagement

Retentie & engagement

Het motiveren van medewerkers vraagt maatwerk. Elke medewerker is verschillend, elke medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Weten wie jou medewekers zijn en wat hen motiveert is essentieel. Het engagement versterken, een uitdaging waar we jullie graag bij helpen.

re-integatie

Re-integratie

Een re-integratietraject is erg persoonlijk. Iedereen heeft andere behoeften en herstelt op een andere manier. Bij re-integratie is er eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Samen wordt er gezocht naar een zo comfortabel en realistisch mogelijke manier om terug op te starten.