Well-being

Proactief welzijnsprogramma

We hebben er alle belang bij dat medewerkers zich goed in hun vel voelen (Well-being). Zowel op mentaal, fysiek en emotioneel vlak vraagt dit de nodige aandacht. Focus op welzijn op het werk zorgt voor gezonde medewerkers en een gezonde werkomgeving en dus sterkere organisaties.

Draagkracht & draaglast

In welke mate stemmen werkgever en werknemer hun mogelijkheden op elkaar af? Hoeveel kan en wil iemand dragen en welke ondersteuning wordt hiervoor voorzien? Is er voldoende balans tussen draaglast en draagkracht? Een well-being scan geeft meer inzicht.

Gezondheid op de werkvloer

Meer en meer zijn we ons bewust van het belang van gezondheid op de werkvloer. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel is het belangrijk dat medewerkers zich goed in hun vel voelen. Een gedifferentieerd well-being programma vormt de basis voor een succesvolle organisatie.

Hoe gaan we te werk?

Intake & scan

Op basis van een intakegesprek brengen we de specifieke vraag in kaart. Om meer zicht te krijgen op de huidige situatie werken we eveneens met een scan waarbij we de sterke punten en pijnpunten blootleggen. We geven inzicht in de verbetermogelijkheden en stellen een ondersteunend programma op.

Well-being programma

Het programma is volledig op maat van de organisatie en bouwt verder op de resultaten van de scan. Er kan zowel individueel gewerkt worden als door middel van workshops. We voorzien steeds een gedifferentieerde aanpak waarbij de verschillende lagen binnen de organisatie betrokken worden.

Blijvende sensibilisering

Aandacht voor welzijn, vraagt een shift in mindset. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende sensibilisering is en het onderwerp levend gehouden wordt ook na het programma. Vanuit attendo voorzien wij ook hierin de nodige ondersteuning en begeleiding.

Wat zijn de mogelijkheden?

Well-being programma

Op basis van de inzichten van de well-being scan en rekeninghoudend met de doelgroep, wordt er een specifiek en gedifferentieerd programma uitgewerkt. Hierbij kunnen heel wat thema’s aan bod komen zoals de mentale, emotionele en fysieke gezondheid, waarden, drijfveren, rollen, werkomgeving, cultuur, werkvermogen enz. Inhoud, duurtijd en aanpak worden samen bepaald.

well-being
well-being

Wat kan je verwachten?

Integratieve aanpak

Bij de uitwerking van een well-being programma vertrekken we steeds vanuit het attendo model. Dit model vormt de basis voor een holistische en complete welzijn op het werk aanpak. Hierdoor benaderen we well-being vanuit het grotere geheel.

Positieve impact

Een well-being programma draagt bij tot een gezonde en succesvolle organisatie. Medewerkers worden betrokken, voelen zich gewaardeerd en krijgen waar nodig handvaten aangereikt. Dit zorgt voor een positieve impact.

Ook interessant voor jou

Coaching

Coaching is een krachtige manier om ontwikkeling te stimuleren. Het is een  traject waarbij de coachee de richting bepaalt en de coach het proces faciliteert. Coaching zorgt voor inzichten en vergroot je het potentieel.

Training

Bekijk ons volledig aanbod van trainingen en workshops.  Iedere training kan zowel op locatie als inhouse op jouw bedrijf georganiseerd worden.  Wij voegen op regelmatige tijdstippen nieuwe trainingen toe.

Human Development

Het menselijk potentieel ontdekken en ontwikkelen draagt bij aan een gezonde en succesvolle organisatie. Medewerkers voelen zich goed wanneer ze zich kunnen ontwikkelen en hun werk als zinvol ervaren.