Team assessment

Sterktes, valkuilen en synergieën ontrafeld

Samenwerken is complex, enerzijds werkt het stimulerend anderzijds zorgt het soms voor conflict. Een succesvol team maakt optimaal gebruik van de beschikbare talenten, zet sterktes in, tackelt valkuilen en creëert vertrouwen. Inzicht in dit alles start bij een team assessment.


team assessment

Teamfunctioneren in kaart gebracht

Met een teamassessment breng je in kaart hoe je als team samenwerkt en hoe je nog beter kan functioneren. Het geeft inzicht in elkaars gebruiksaanwijzing, in hoe mensen met elkaar samenwerken, wat de pijnpunten zijn en wat groei mogelijk maakt.

Diversiteit & complementariteit.

Een teamassessment geeft inzicht in de diversiteit van het team en de synergie tussen de medewerkers. Het geeft een duidelijk beeld van de aanvullende talenten, valkuilen en opportuniteiten. Een teamassessment brengt de complementariteit duidelijk in kaart.

Hoe gaan we te werk?

Kader en doel

Vooraleer van start te gaan wordt er een duidelijk kader en doel vooropgesteld. Op die manier wordt er vertrouwen en veiligheid gecreëerd om mee te bouwen aan het team van morgen. Dit met aandacht en respect voor wat reeds aanwezig is en met oog op de ontwikkelingsnoden.

Totaalbeeld

Om een duidelijk beeld te krijgen van het potentieel binnen een team worden verschillende en aanvullende tools ingezet om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Zo maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, interviews en diverse teaminteracties.

Advies & feedback

Op basis van de interacties en observaties geven we een onderbouwd advies op het vlak van de sterktes, valkuilen, synergieën en opportuniteiten. Ook tijdens het teamassessment wordt feedback voorzien om zo de eerste stappen richting teamontwikkeling te stimuleren.

Wat zijn de mogelijkheden?

Basis voor teamontwikkeling

Een teamassessment is steeds op maat van het team en de organisatie. Afhankelijk van de beschikbare informatie en de mogelijkheden bepalen we samen het assessment programma. Het vormt de ideale basis voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. In het assessmentrapport worden concrete adviezen gegeven, valkuilen en opportuniteiten in kaart gebracht. Op basis hiervan kan het team concrete stappen zetten en kan het groeiproces in gang gezet worden

Een teamassessment kan volgende onderdelen omvatten:

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Vragenlijsten rond voorkeursgedrag en communicatiestijl
  • Interviews
  • Teaminteracties
  • Competentieinschaling
team assessment
team assessment

Wat kan je verwachten?

Effectievere teamsamenwerking

Het teamassessment vormt hét vertrektpunt voor een effectievere teamsamenwerking. Groei start bij inzicht, acceptatie en betrokkenheid. Een duidelijk beeld van de huidige situatie helpt om concrete teamdoelstellingen voorop te stellen en reeds beschikbare talenten in te zetten.

Integratie van teamwaarden

Zowel de teamwaarden, als de organsatiecultuur worden meegenomen in het teamassessment. Respect en autenthiciteit staan doorheen dit traject centraal met eveneens aandacht voor de persoon achter de collega.

Ook interessant voor jou

Assessment

Een overzicht van onze assessment oplossingen waarmee je een volledig inzicht krijgt in de competenties van jouw medewerker of jouw team.  Kies voor een organisatiescan om een volledig beeld van jouw organisatie te krijgen.

Individueel Assessment

Talenten ten volle kunnen inzetten creëert extra motivatie. Inzicht in de (eigen) talenten, ontwikkelpunten en potentieel vormen hierbij de basis. In welke mate is er een match tussen de talenten en de organisatie? 

Organisatiescan

Wanneer je als organisatie doelen vooropstelt is het belangrijk te weten waar je op vandaag staat. Een organisatiescan vormt een heldere analyse van de huidige situatie waar je meteen mee aan de slag kan.