Individueel assessment

Sterktes en ontwikkelpunten identificeren

Talenten ten volle kunnen inzetten creëert extra motivatie en duurzame groei. Inzicht in de (eigen) talenten, ontwikkelpunten en potentieel vormen hierbij de basis. In welke mate is er een match tussen de talenten, de rol en de organisatie? In welke mate is er nog groeipotentieel? Een individueel assessment biedt inzicht.


individueel assessment

Objectief en onderbouwd

Een individueel assessment is de ideale manier om op een betrouwbare en objectieve manier talenten, valkuilen en potentieel in kaart te brengen. Het geeft een compleet beeld en helpt om onderbouwde keuzes en belissingen te nemen.

Focus op potentieel

Of het nu gaat om selectie of interne mobiliteit, het beschikbare potentieel in kaart brengen draagt bij. Dit gecombineerd met inzicht in de sterktes, ontwikkelpunten, drijfveren en waarden zorgt voor een optimale inzetbaarheid.

Hoe gaan we te werk?

Competenties, rol & organisatie

Om een duidelijk beeld te krijgen van een mogelijke ‘match’ is het belangrijk duidelijkheid te creëren op het vlak van de verwachtingen in de rol. Door concrete competenties voorop te stellen kan er heel gericht te werk worden gegaan. Inzicht in synergie tussen de (potentiële) medewerker, de rol en de organisatie staat dan ook centraal.

Waarden

Niets moeilijker dan een mismatch op het vlak van waarden. Wat zijn de drijfveren en de waarden van de (potentiële) medewerker? In welke mate sluiten deze waarden aan bij de waarden van de organisatie? Tijdens onze assessments wordt ook op dat vlak een duidelijk beeld geschetst.

Feedback

Zowel tijdens als na het assessment voorzien we de nodige feedback. Hoe gaat de (potentiële) medewerker om met deze feedback? Hoe wordt deze feedback verder geïntegreerd in de verschillende oefeningen? Een antwoord op deze vragen geeft extra inzicht in het groeipotentieel.

Wat zijn de mogelijkheden?

Plug & play principe individueel assessment

Bij het samenstellen van een individueel assessment programma’s bepalen we samen met jullie, welke oefeningen, rollenspelen, testen, cases & interviewtechnieken het meest aangewezen zijn voor de specifieke vraag. We vertrekken ook steeds vanuit wat reeds beschikbaar is. Hebben jullie bv. reeds online testresultaten beschikbaar, of bepaalde cases die jullie graag integreren, wij nemen ze mee. Op die manier wordt het individueel assessment mooi geïntegreerd in het selectie- of ontwikkelproces. Wij hebben hierbij verschillende mogelijkheden:


  • E-assessment: online testen met online feedbackmoment
  • Talent scan: een korte en krachtige inschalling van de sterke punten en ontwikkelpunten met online feedbackmoment
  • Professional scan: een krachtige inschaling van de sterke punten, ontwikkelpunten en potentieelinschaling
  • Professional assessment: een heldere en onderbouwde inschaling van de sterke punten, ontwikkelpunten, potentieelinschaling en ontwikkeltips
  • Management assessment: professional assessment op management niveau waarbij eveneens visie en strategie worden geïmplementeer.
individueel assessment
individueel assessment

Wat kan je verwachten?

Onderbouwd & objectief advies

Op basis van het assessment geven we duidelijk en onderbouwd advies waarbij we ons niet beperken tot de functie zelf, maar ook het ruimere plaatje meenemen. We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde testen en kunnen zo een hoogwaardige dienstverlening garanderen.

Persoonlijke & autenthieke aanpak

Om een optimaal resultaat te kunnen garanderen is het belangrijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd. Een persoonlijke & autenthieke benadering dragen hieraan bij. Oprechte aandacht en feedback zorgen ten slotte voor een gedegen resultaat dat door de verschillende partijen gedragen wordt.

Ook interessant voor jou

Assessment

Een overzicht van onze assessment oplossingen waarmee je een volledig inzicht krijgt in de competenties van jouw medewerker of jouw team.  Kies voor een organisatiescan om een volledig beeld van jouw organisatie te krijgen.

Team assessment

Samenwerken is complex, enerzijds werkt het stimulerend anderzijds zorgt het soms voor conflict. Een succesvol team maakt optimaal gebruik van de beschikbare talenten, zet sterktes in en tackelt valkuilen.

Organisatiescan

Wanneer je als organisatie doelen vooropstelt is het belangrijk te weten waar je op vandaag staat. Een organisatiescan vormt een heldere analyse van de huidige situatie waar je meteen mee aan de slag kan.