Organisatiescan

HR thema’s in kaart gebracht

Wanneer je als organisatie doelen vooropstelt is het belangrijk te weten waar je op vandaag staat. Een organisatiescan vormt een heldere analyse van de huidige situatie waar je meteen mee aan de slag kan. Door de analyse af te zetten ten opzichte van de gewenste situatie kunnen concrete verandertrajecten worden uitgerold.


organisatiescan

Een beeld van uw organisatie

Bij een organisatiescan worden de verschillende medewekers binnen de organisatie betrokken. Deze bottom-up werkwijze zorgt voor een helder en integraal beeld. Pijnpunten worden blootgelegd en opportuniteiten aangestipt.

Bouwen aan de toekomst

Op basis van een grondige en complete analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe doelstellingen op een efficiënte en effectieve manier gerealiseerd kunnen worden. Een organisatiescan vormt de basis voor de toekomst.

Hoe gaan we te werk?

Intake & doel

Op basis van een intakegesprek wordt er bepaald welke HR thema’s belicht worden. Daarnaast worden de verwachtingen en doelstellingen bepaald:  Welke feedback willen we krijgen? Welke methode sluit het best aan bij onze organisatie? Welke timing stellen we voorop?

Medewerkers onderzoek

Medewerkers bepalen in belangrijke mate het succes van uw organisatie. De scan helpt medewerkers en organisatie om zaken bespreekbaar te maken. Het brengt de dagelijkse werking en onderliggende bezorgdheden in kaart.

Analyse & advies

Op basis van het medewerkers onderzoek worden de verzamelde data (sterke punten en ontwikkelpunten) op een heldere en overzichtelijke manier in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een concreet advies gegeven over mogelijke groeitrajecten.

Wat zijn de mogelijkheden?

Een organisatiescan op jouw maat

Een organisatiescan is steeds op maat van de organisatie waarbij verschillende werkwijzes gehanteerd kunnen worden. Zo kunnen er interviews plaatsvinden, vragenlijsten ingevuld worden en groepsgesprekken ingezet worden.

Bij een organisatiescan kunnen o.a. volgende HR thema’s aan bod komen:

  •  Selectie, rekrutering & onboarding
  •  Functioneren & motiveren
  •  Employee experience & medewerkersbetrokkenheid
  •  Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
  •  Wellbeing & vitaliteit
  •  HR digitalisering & automatisering
  •  duurzaam leidinggeven
Organisatiescan
Organisatiescan

Wat kan je verwachten ?

Optimaliseer op basis van data 

Meten is weten. Het is als organisatie niet altijd evident om de vinger op de wonde te leggen, sterktes in te schalen en pijnpunten bloot te leggen. Een organisatiescan zorgt ervoor dat het beschikbare potentieel benut wordt en optimalisaties worden doorgevoerd.

Advies op basis van onze ervaring

Als externe partner zorgen wij dat er in alle vertrouwen en met respect voor de organisatie een helder beeld gevormd kan worden van de huidige werking. Op basis van de inzichten geven we eveneens onderbouwd en concreet advies naar verdere groei.

Ook interessant voor jou

Assessment

Een overzicht van onze assessment oplossingen waarmee je een volledig inzicht krijgt in de competenties van jouw medewerker of jouw team.  Kies voor een organisatiescan om een volledig beeld van jouw organisatie te krijgen.

Team Assessment

Samenwerken is complex, enerzijds werkt het stimulerend anderzijds zorgt het soms voor conflict. Een succesvol team maakt optimaal gebruik van de beschikbare talenten, zet sterktes in en tackelt valkuilen.

Individueel assessment

Talenten ten volle kunnen inzetten creëert extra motivatie. Inzicht in de (eigen) talenten, ontwikkelpunten en potentieel vormen hierbij de basis. In welke mate is er een match tussen de talenten en de organisatie?