Retentie en engagement

Medewerkers aan boord houden

Het motiveren en verbinden van medewerkers vraagt maatwerk. Elke medewerker is verschillend, elke medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Weten wie jou medewekers zijn en wat hen motiveert is essentieel. De retentie en engagement versterken, een uitdaging waar we jullie graag bij helpen.


retentie en engagement

Vinger aan de pols

Medewerkers aan boord houden loopt niet altijd van een leien dakje. Het draait hierbij immers niet om eenrichtingsverkeer, maar tweerichtingsverkeer. Het vraagt transparante communicatie, een positieve feedbackcultuur en heldere prioriteiten.

Inzicht en inlevingsvermogen

Om de betrokkenheid te verhogen en sterke medewerkers te behouden is het belangrijk om te anticiperen. Anticiperen op wat komt, zodat de wederzijdse toegevoegde waarde blijft. Zowel voor de werknemer als de werkgever. Weten wat leeft en inzicht in wat motiveert.

Hoe gaan we te werk?

Opstart & planning

Op basis van een intakegesprek brengen we in kaart waar de specifieke behoeften liggen op het vlak van retentie en engagement. We maken hierbij een concrete planning op waarbij doelen, kosten en timing worden vastgelegd.

Projectuitvoering en -opvolging

Bij de uitvoering van het project kan er geopteerd worden voor advies en coaching langs de zijlijn of voor het mee uitvoeren van gesprekken, het leiden van teamsessies en/of het uitwerken van een concreet retentiebeleid.

Nazorg

Afhankelijk van de invulling van het project voorzien wij de gepaste opvolging en nazorg. We zorgen ervoor dat de verschillende partijen het aangeleerde kunnen verderzetten en waarbij we eveneens beschikbaar blijven voor vragen en concreet advies.

Wat zijn de mogelijkheden?

Concreet advies en tools

Op basis van een praktijkgerichte analyse geven we inzicht en advies over wat jouw medewerkers motiveert en hoe een retentiebeleid concreet kan uitgerold of geoptimaliseerd worden. Daarnaast voorzien we concrete handvaten over hoe je sterke medewerkers kan motiveren en aan boord kan houden.


Coaching & implementatie

Naast advies voorzien we eveneens in-house coaching en begeleiding bij de implementatie van het retentiebeleid. We staan managers en leidinggevenden bij om inzicht in hun team en hun drijfveren te vergroten en het engagement van de medewerkers te vergroten.


retentie en engagement
retentie en engagement

Wat kan je verwachten?

Verbeterde productiviteit, relaties en resultaat

Het écht verbinden en motiveren van medewerkers is één van de belangrijkste factoren die ervoor zorgt dat je je als organisatie kan onderscheiden. Geëngageerde medewerkers zijn betrokken. Ze zetten zich in om goed te presteren, hebben een positieve impact op de werksfeer, zorgen voor minder verloop en dragen bij aan groei en succes.

Inzicht en concrete acties

Een project gericht op retentie en engagement zorgt voor meer inzicht in jouw medewerkers en in wat hen drijft. Met deze inzichten kan er op een concrete en pragmatische manier actie ondernomen worden. Actie die bijdraagt aan de groei van de organisatie.

Ook interessant voor jou

Functioneren & motiveren

Een overzicht van onze specifieke HR oplossingen die het functioneren en de motivatie van medewerkers een nieuwe boost geven.  We maken dit concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Re-integratie

Een re-integratietraject is erg persoonlijk. Iedereen heeft andere behoeften en herstelt op een andere manier. Bij een re-integratie is er eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever.

Profielen & competenties

Vaak zorgt onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden voor onnodige frustraties en een inefficiënte manier van werken. Het is dan ook belangrijk functies voldoende op elkaar af te stemmen.