Re-integratie

De juiste begeleiding bij langdurig ziekte

Re-integratie na langdurig ziekte is erg persoonlijk. Iedereen heeft andere behoeften en herstelt op een andere manier. Bij re-integratie is er eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Samen wordt er gezocht naar een zo comfortabel en realistisch mogelijke manier om terug op te starten.


re-integatie

Stap per stap

Medewerkers die uitvallen omwille van ziekte, hebben voldoende ruimte nodig voor herstel. Daarnaast mag de drempel om terug te keren naar de werkvloer niet te hoog worden. Een re-integratie na langdurig ziekte aanpak waarbij medewerkers stap voor stap terug kunnen integreren is dan ook essentieel.

Communicatie

Communicatie tijdens afwezigheid en in het kader van heropstart is cruciaal, maar ligt gevoelig. Het is belangrijk dat de medewerker voelt dat de werkgever begaan is, maar anderzijds voldoende ruimte geeft om te herstellen. Dit vraagt een persoonlijke, authentieke aanpak en een transparante communicatiestijl.

Hoe gaan we te werk?

Intake & planning

Op basis van een intakegesprek brengen we de behoeften op het vlak van re-integratie in kaart. Op basis van de specifieke noden voorzien we een realistische planning, waarbij concrete doelstellingen, kosten en timing worden vastgelegd.

Begeleiding

Op basis van de specifieke vraag kan er geopteerd worden voor begeleiding bij re-integratie van een specifieke medewerker of voor de uitwerking van een re-integratiebeleid. Bij de uitvoering van het project voorzien wij eveneens coördinatie en opvolging.

Nazorg

Gezien re-integratie een persoonlijke aanpak vraagt, voorzien wij ook na het project nog de nodige nazorg. Met onze expertise en rekening houdend met het DNA van jullie organisatie blijven we op vraag advies en afstemming voorzien.

Wat zijn de mogelijkheden?

Begeleiding bij re-integratie

Wanneer iemand langdurig uitvalt omwille van ziekte, komen er als leidinggevende heel wat zaken op jou af. Zowel op organisatorisch als op psychologisch vlak voorzien wij de nodige begeleiding om de Re-integratie na langdurig ziekte zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opmaak proactief re-integratiebeleid

Als organisatie is het belangrijk een proactief beleid uit te werken op het vlak van re-integratie na langdurig ziekte. Hoe ga je hier als organisatie om? Welke begeleiding voorzie je voor medewerkers die uitvallen? Hoe kunnen managers hierbij ondersteund worden? Vragen en antwoorden die ons helpen om samen met jullie een passend beleid uit te werken.

re-integratie
re-integratie

Wat kan je verwachten?

Oog voor medewerker en organisatie

Als externe partner dragen wij authenticiteit en professionaliteit hoog in het vaandel. Wij houden rekening met de belangen van zowel medewerker als organisatie en helpen op die manier bouwen aan een gepast beleid.

Continuïteit en betrokkenheid

Een proactief retentiebeleid zorgt ervoor dat de continuïteit van jullie organisatie gegarandeerd wordt en de betrokkenheid versterkt wordt. Pas op het moment dat medewerkers voelen dat ze er echt toe doen, wordt hun potentieel gemaximaliseerd.

Ook interessant voor jou

Functioneren & motiveren

Een overzicht van onze specifieke HR oplossingen die het functioneren en de motivatie van medewerkers een nieuwe boost geven.  We maken dit concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Retentie & engagement

Het motiveren van medewerkers vraagt maatwerk. Elke medewerker is verschillend, elke medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Weten wie jou medewekers zijn en wat hen motiveert is essentieel.

Profielen & competenties

Vaak zorgt onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden voor onnodige frustraties en een inefficiënte manier van werken. Het is dan ook belangrijk functies voldoende op elkaar af te stemmen.