Team coaching

Een versterkte teamdynamiek

Diversiteit in een team is belangrijk om synergie en vooruitgang te creëren. Verschillen in talenten en vaardigheden vullen elkaar aan, maar maken de samenwerking soms ook moeilijk. De één houdt van een voorzichtige aanpak, de ander is recht door zee. De één wil bedenktijd, de ander wil actie. Team coaching zorgt voor inzicht, maakt zaken bespreekbaar en helpt een team vooruit.

teamcoaching

Krachten bundelen

Team coaching brengt inzicht in talenten, drijfveren en vaardigheden. Het optimaliseert de samenwerking en maakt verandering mogelijk. Door krachten te bundelen, gemeenschappelijke waarden te definiëren en teamdoelen na te streven gaan we vooruit. Samen sterk.

Veiligheid en vertrouwen

Verschillen in aanpak en onderliggende frustraties worden nog te vaak in stand gehouden. Openheid en vertrouwen vormen dan ook belangrijke voorwaarden om zaken bespreekbaar te maken en gewenste verandering te realiseren.

Hoe gaan we te werk?

Intake

Op basis van een eerste gesprek met de verantwoordelijke enerzijds en de teamleden anderzijds vormen we een helder beeld van de huidige werking en de gewenste verandering. Op basis daarvan voorzien we een gepast coachingstraject.

Teamsessies

Tijdens de teamsessies worden verschillende onderwerpen aangekaart en bespreekbaar gemaakt. Thema’s als veiligheid, vertrouwen, teamdynamiek en waarden worden eveneens geïntegreerd. We vertrekken vanuit het grotere geheel en stimuleren betrokkenheid.

Integratie & opvolging

In navolging van de teamsessies worden inzichten en doelstellingen aan elkaar gerelateerd. Er is aandacht voor de lessons learned, er worden concrete teamafspraken gemaakt en heldere vervolgacties vastgelegd.

Wat zijn de mogelijkheden?

Traject op maat

Ieder team is anders, elke vraag is uniek. Een team coaching is dan ook steeds op maat. Wanneer kan teamcoaching een oplossing bieden?

  • Je wil beter en efficiënter samenwerken
  • Je wil als één team naar buiten komen
  • Je wil basisvertrouwen en veiligheid creëren
  • Je wil meer helderheid creëren op het vlak van rollen,verantwoordelijkheden, richting, waarden enz
  • Je wil conflicten oplossen
  • Je wil synergie creëren en talenten optimaal inzetten


teamcoaching
teamcoaching

Wat kan je verwachten?

Bewustwording & optimalisatie

Een team coaching stimuleert bewustwording en brengt nieuwe inzichten. Het helpt om zaken bespreekbaar te maken en stappen vooruit te zetten. Kortom het optimaliseert de werking van een team.

Gecertificeerde coaches

Attendo staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening. Wij hechten dan ook heel wat belang aan eigen kennis en opleiding. Wij zijn als coach gecertificeerd en werken volgens de deontologische code van het ICF (international coach federation).

Ook interessant voor jou

Human Development

Het menselijk potentieel ontdekken en ontwikkelen draagt bij aan een gezonde en succesvolle organisatie. Medewerkers voelen zich goed wanneer ze zich kunnen ontwikkelen en hun werk als zinvol ervaren.

Individuele coaching

Coaching is een krachtige manier om ontwikkeling te stimuleren. Het is een een-op-een traject waarbij de coachee de richting bepaalt en de coach het proces faciliteert. Coaching zorgt voor nieuwe inzichten en vergroot je eigen potentieel.

Training

Bekijk ons volledig aanbod van trainingen en workshops.  Iedere training kan zowel op locatie als inhouse op jullie bedrijf georganiseerd worden.  Wij voegen op regelmatige tijdstippen nieuwe trainingen toe.